تکنیک های فتوگرافیک در خلق اثر هنری هپنینگ آرت و انتزاعی

مجموعه: ادبی - هنری
قیمت: 28000,00 تومان

خلاصه داستان:
در این کتاب تمامی مبانی مربوط به هنر عکاسی  از جمله انواع عکس های هنری ,عکاسی انتزاعی , توصیف جلوه های خاص در عکاسی و سبک های عکاسی انتزاعی  به تفضیل شرح داده شده است.

Ask about this product

Comments