گل سرخم را بپذیر

مجموعه: داخلی
قیمت: 7500,00 تومان

خلاصه داستان:این کتاب  شامل مجموعه اشعاری در زمینه های عارفانه, عاشقانه , اجتماعی و سیاسی و ... در قالب شعر نو  می باشد.

Ask about this product

Comments