بی بی حوری

مجموعه: داخلی
قیمت: 10000,00 تومان

خلاصه داستان:
عصر یک روز زیبای بهاری بود. خانه مادر بزرگ  روی تخت چوبی,گلیمی خوشرنگ و چند بالش زیبا زیر سایه درختان تازه جوانه زده کنار حوض پر از آب زلال و ماهیان قرمز رنگ نشسته بودم ومشغول تمرین درسهایم بودم که صدای شالاپ شالاپ آب حوض توجهم را جلب کرد .به طرف صدا برگشتم...

Ask about this product

Comments