قوانین و مقررات سایت :

کلیه کتابهای ارائه شده در سایت انتشارات ایده ماندگار با ضمانت اصالت ارائه می شود.

بازگشت کالا منوط به احراز شرایط مرجوعی می باشد که شامل نقص چاپ , عدم تطابق با سفارش  , نقص ظاهری  , چاپ قدیمی می باشد.

ارسال کلیه سفارشات بنا به درخواست مشتریان به طریق مختلف انجام میشود لذا در انتخاب روش ارسال دقت فرمایید.

مسئولیت کلیه مرسوله های پستی پس از تحویل به پست بر عهده آن اداره می باشد زیرا کلیه بسته های پستی بیمه هستند و پس از آن انتشارات ایده ماندگار می تواند کد رهگیری پست را در اختیار مشتریان قرار دهد.

انتشارات ایده ماندگار قیمت کتاب ها را برحسب نرخ اعلام شده توسط ناشر (قیمت پشت جلد)بروز رسانی می کند و درصورت کاهش یا افزایش قیمت مراتب متعاقبا به مشتری اعلام میگردد.

اطلاعات مشتریان (آدرس , شماره تلفن  , ...)صرفا در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر انتشارات می باشد و به هیچ عنوان در اختیار شخص سوم قرار نخواهد گرفت.

کد پستی بایستی دقیق و کامل درج گردد و درصورت اشتباه بودن مسئولیت آن برعهده مشتری است و ارسال دوباره شامل پرداخت مجدد هزینه ارسال می شود.