تعريف ترجمه:

ترجمه اثري است كه صاحب اثر، مفهوم و محتواي كامل يك كتاب را از يك زبان به زبان ديگر بر مي گرداند.

§        انواع ترجمه را مي توان به دسته تقسيم كرد:

             الف- تحت اللفظي

              ب- مفهومي

             ج آزاد.

با توجه به دسته بندي ذكر شده ترجمه مطلوب آن است كه مترجم ساختار كتاب اصلي را حفظ و متن را به دقت و با استفاده از معادل هاي مناسب و رايج و با رعايت يكنواختي در سراسر كتاب به طور سودمند به زبان فارسي آن چنان برگرداند، كه براي خواننده فارسي زبان قابل فهم باشد.

§        استانداردهاي ترجمه عبارتند از :

۱- حفظ ساختار كتاب« حفظ فصل بندي، بخش بندي، پاراگراف بندي، نوع و اندازه حروف كتاب»

۲- حفظ امانتداري كتاب اصلي، « حفظ مفهوم كتاب بدون هيچگونه حشو و زوائد».

۳- دقت در ترجمه، « حذف هيچ يك از كلمات اصلي، عبارات، جملات و پاراگراف ها مجاز نمي باشد».

۴- استفاده از معادل هاي مناسب و رايج براي واژگان.

۵- به كار بردن واژگان انتخاب شده براي كلمات به طور يكسان در تمام متن .

۶- حفظ سودمندي اثر با توجه به هدف كتاب اصلي براي خواننده با اضافه كردن توضيحات و پاورقي و يادداشت ها درپايان كتاب ( در صورت نياز).

با توجه به ضوابط وشرایط گفته شده در بالا انتشارات ایده ماندگار شرایطی را بوجود آورده که توسط نیروهای جوان و باتجربه خود بتواند کتابهای درخواستی و مورد نظر شما را ترجمه و به صورت کتابی کاملا حرفه ای و زیبا در اختیار شما قرار دهد.

ضمنا در راستای خدمت رسانی بهتر , کارشناسان ما در اسرع وقت جهت چاپ سریع کتاب شما , مجوز های لازم را از وزارت ارشاد اسلامی دریافت خواهند کرد و فیپا و شابک اختصاصی شما را تقدیم حضورتان می نمایند.