طراحی جلد کتاب یا مجله اگر مهمترین قسمت کتاب یا مجله نباشد , جزو مهمترین قسمت های کتاب یا مجله است. چون روی تاثیر پذیری خوانندگان , انتقال مفاهیم , قیمت , فروش و بازاریابی  کتاب یا مجله و ... تاثیر فراوان دارد.

شما فردی را در نظر بگیرید که در نمایشگاه می خواهد یک کتاب رمان یا یک کتاب دانشگاهی بخرد!

واقعا چه فاکتوری می تواند وی را  متقاعد نماید تا کتاب شما را بخرد؟

ما برای اینکه بتوانیم به بهترین نحو ممکن جلدهای هنری و البته صددرصد متناسب با متن و مفاهیم کتاب طراحی کنیم دست به اقدامی نوین زده ایم!

طراحی جلد کتاب شما  با استفاده از عکس دانشگاه , مدرسه یا دانش آموزان و اساتید که جذابیت زیادی برای مخاطب فراهم می کند انجام می گیرد , وتلفیق آن با مفاهیم پایه کتاب  باعث می شود ایده هایی بهتر و صد البته جذاب تر به ذهن مخاطب خطور  کند. ما این ایده ها را به شما تقدیم می کنیم و به اجرا در می آوریم.