صفحه آرایی یک علم است که متاسفانه در ایران به آن توجه زیادی نمی شود.بطوریکه به محض اینکه کار تایپ کتابی تمام می شود , بلافاصله برای چاپ  , روانه چاپخانه می شود ; در حالی که یک صفحه آرای حرفه ای باید کتاب را از لحاظ چیدما عناصر صفحه , مرتب کرده تا خواننده بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند و از خواندن آن لذت ببرد. گاهی یک صفحه آرایی حرفه ای می تواند حتی باعث کم شدن فضاهای خالی در کتاب و در نتیجه مصرف کمتر کاغذ و در نهایت پایین آمدن آن قیمت شود.

 

در حروف چینی و صفحه آرایی یک کتاب نکات زیادی باید رعایت شود که در زیر به چند مورد از آن ها اشاره می شود:

 

1.انتخاب فونت مناسب با توجه به موضوع کتاب

 

2.انتخاب اندازه فونت مناسب برای قسمت های مختلف کتاب مثل متن اصلی , توضیح شکل ها و جدول ها , نمایه , مراجع و غیره

 

3.انتخاب اندازه بلوک متن با توجه به موضوع کتاب

 

4.تصمیم گیری در مورد فاصله بین سطرها با توجه به اندازه بلوک متن

 

5. رعایت فاصله مناسب بین عناصر صفحه مانند فاصله بین عنوان بخش ها با متن های قبل و بعد از خود یا فاصله بین شکل ها ومتن های قبل و بعد از خود

 

6.تصمیم گیری در مورد محل قرارگیری شکل ها و جدول ها

 

7.رعایت اندازه شکل ها نسبت به اندازه بلوک متن

 

8.تصمیم گیری در مورد ترتیب چیدمان قسمت های مختلف کتاب

 

9.چگونگی ظاهر شدن عنوان فصل ها , بخش ها , زیربخش ها و پاراگراف ها

 

10.تصمیم گیری درمورد چگونگی ظاهر شدن صفحه اول فصل ها

 

11.چگونگی چیدمان سربرگ ها

 

12.چگونگی ظاهر شدن شکل ها , جدول ها و نمودارها

 

13.چگونگی ظاهر شدن پانویس های فارسی و لاتین

 

14.چگونگی نمایه شدن کلمات خاص

 

15.چگونگی برخورد با اعداد و فرمول های ریاضی

 

16.چگونگی فرایند ارجاع به منابع

 

17.چگونگی تنظیم واژه نامه های فارسی و لاتین