اثری است که توسط شخص یا اشخاص حقیقی درباره موضوعی خاص، تنظیم و نگارش می‌یابد که معمولاً در پدید آوردن چنین اثری از فکر و اندیشه دیگران نیز استفاده می‌شود. براساس این آیین نامه کتاب تالیفی به کتابی اطلاق می شود که حداقل 1 درصد مراجع کتاب نتیجه پژوهش های نویسنده و مرتبط با موضوع تالیف باشد و از حداقل 50 درصد منابع جدید (مربوط به ده سال اخیر)، در تالیف استفاده شده باشد. در صورتی که شرط فوق لحاظ نشده باشد  کتاب "گردآوری" تلقی شده و مشمول مقررات خاص آن خواهد بود.

ویژگی های مورد لزوم کتاب های تالیفی و تدوینی:

o       فهرست مطالب در ابتدای کتاب آورده شود.

o       نمایه (ایندکس) در انتهای کتاب آورده شود.

o       ترجیحا منابع مورد استفاده در پایان هر فصل ارائه شود.

o       کلیه اصطلاحات لاتین معادل یابی شده و در زیر نویس ارائه گردد.

o       منابع بر اساس معاهده ونکوور نوشته شود. منابع در متن اصلی کتاب شماره گذاری شود.

o       ترجیحاً در ابتدای هر فصل اهداف مربوطه و در انتهای آن خلاصه مطالب آورده شود.

o       منابع مربوط به شکل ها، جداول یا نمودارها در زیرنویس آنها ذکر شود.

o       وضعیت کتاب از نظر تالیف، تدوین و یا ترجمه مشخص شود و از ذکر مواردی مثل گردآوری و ترجمه و یا تالیف و ترجمه و ... خودداری شود.

 

 

 

در راستای خدمت رسانی بهتر کارشناسان ما در اسرع وقت جهت چاپ سریع کتاب شما , مجوز های لازم را از وزارت ارشاد اسلامی دریافت خواهند کرد و فیپا و شابک اختصاصی شما را تقدیم حضورتان می نمایند.